LETNÍ PUTOVÁNÍ 2019

ZVEME VÁS NA LETNÍ PUTOVÁNÍ PO ČTYŘECH VESNICKÝCH KOSTELÍCÍCH 
V SOBOTU 6. ČERVENCE 2019

ÚVOD

Na počátku byla snaha zdejších dobrovolníků přispět aktivní pomocí k záchraně a obnovení historických varhan v místních venkovských kostelících. Z úcty k šikovnosti lidí, kteří zde žili před námi, chceme společně uchovávat jejich cenné dědictví a oživovat kulturní tradice. Věříme, že se k našemu muzikantskému putování „Vím já kostelíček“ připojí štědří dárci, díky kterým se podaří postupně všechna čtyři místa zvelebit.

Z celkové částky 210.000 Kč potřebné na opravu varhan v Horní Lipce
je ke dni 17.3.2019 vybráno 202.421 Kč.
DĚKUJEME

Novinky