ÚVOD

Na počátku byla snaha zdejších dobrovolníků přispět aktivní pomocí k záchraně a obnovení historických varhan v místních venkovských kostelících. Z úcty k šikovnosti lidí, kteří zde žili před námi, chceme společně uchovávat jejich cenné dědictví a oživovat kulturní tradice. Věříme, že se k našemu muzikantskému putování „Vím já kostelíček“ připojí štědří dárci, díky kterým se podaří postupně všechna čtyři místa zvelebit.

Novinky

Dobré zprávy

Oznamujeme všem příznivcům, dárcům a přátelům akcí „Vím já kostelíček“, že všechny varhanní píšťaly...
Celý článek

Koncert pro varhany

V pátek 8. září 2017 v 19:00 se v Líšnici - Zákopance uskutečnil benefiční koncert skupiny NEŘEŽTO...
Celý článek