Adopcí píšťal zachraňují kostelní varhany

Článek z Orlického deníku ze dne 7.7.2016 https://orlicky.denik.cz/zpravy_region/adopci-pistal-zachranuji-kostelni-varhany-20160706.html