Dobré zprávy

Oznamujeme všem příznivcům, dárcům a přátelům akcí „Vím já kostelíček“, že všechny varhanní píšťaly jsou již rezervované a částka 570 000Kč potřebná k restaurování varhan v kostele Nejsvětější Trojice v Heřmanicích byla vybrána. Děkujeme Vám.

Ve varhanářské dílně rodiny Červenkových v Jakubovicích se pilně pracuje a my věříme, že se jim přes zimu dobré dílo podaří, abychom na jaře či v létě 2018 mohli společně oslavovat znovuzrození třetích varhan ve třetím z vesnických kostelíků.

Veřejná sbírka dále pokračuje, vaše finanční dary a výtěžky příštích koncertů pomohou zachránit varhany v kostele sv. Anny na Horní Lipce.