Heřmanice slavily 450. výročí opravenými varhanami

V sobotu 26. května slavila nejmenší vesnice Králicka 450. výročí první zmínky o obci. Heřmanice byly založeny při kolonizaci pohraničních hor a v písemných pramenech jsou poprvé uváděny v roce 1568. Oslavy připravili místní obyvatelé za záštity města Králíky a s vydatným přispěním dobrovolníků iniciativy Vím já kostelíček. Oprava varhan v heřmanickém kostele Nejsvětější Trojice byla totiž jedním z cílů dobrovolníků, a tak se slavnost nesla v duchu radosti ze zprovoznění tohoto nástroje.

Program oslav byl zahájen znovurozezněním varhan a sváteční bohoslužbou se žehnáním varhanám.  Původní varhany byly do pseudorománského kostela Nejsvětější Trojice, postaveného v roce 1899, instalovány v roce 1921. Jednomanuálový penumatický kuželkový nástroj měl dřevěné části silně napadané červotočem. Stal se tak spolu s varhanami z Dolní, Prostřední a Horní Lipky součástí záchranné akce – dobrovolnické iniciativy Vím já kostelíček, která se od roku 2012 snaží, aby hudební dědictví v podobě varhan ve vesnických kostelících nepřišlo nazmar.

Poškozené varhany byly v roce 2013 rozebrány a použitelné části ošetřeny chemickým postřikem. Na základě posudku organologa byla zachována původní varhanní skříň a hrací stůl. Sada nových cínových píšťal pro heřmanický kostel byla vyrobena v roce 2016, kdy sbírka disponovala částkou 400 000 korun.  Do podzimu 2017 se podařilo shromáždit celkem 570 000 korun, které stačily na dokončení rekonstrukce. V prosinci 2017 byly osazeny nové varhanní vzdušnice od varhanářského mistra Červenky z Jakubovic a na jaře letošního roku byla oprava zcela dokončena.

Denisa Hejtmanská, spoluzakladatelka iniciativy Vím já kostelíček, přibližuje způsob oslovení dárců: „Varhany v Heřmanicích jsou opravené jako třetí v pořadí po varhanách v Dolní Lipce a Prostřední Lipce. A poprvé byla při získávání financí kromě sbírek použita ‚adopce‘ píšťal. V heřmanickém kostele je na kůru umístěna deska s grafickým znázorněním každé píšťaly a jménem dárce nebo akce, jejíž výtěžek píšťalu zajistil.”

Prvním varhanním koncertem byl v rámci heřmanických oslav recitál varhaníka Václava Uhlíře a sopranistky Hany Medkové s repertoárem od Händla a Bacha až po Mariana Vargu. Václav Uhlíř, diecézní organolog, hudební pedagog a autor rozhlasových nahrávek historických varhan, je s rekonstruovaným nástrojem spokojen: „Heřmanické varhany mají spolu se zdejší akustikou krásný zvuk. Srovnatelný s varhanami v kostele v Králíkách, přestože jsou poloviční.“

V rámci oslav si návštěvníci mohli poslechnout výklad o varhanách, vylézt na kostelní věž nebo si prohlédnout výstavu historických fotografií z dob, kdy Heřmanice bývaly mnohem lidnatější. Na prostranství u původní hospody byla vystavena auta a motorky z Veteran Car Clubu Červená Voda, na louce u kostela probíhal jarmark a nabízely se výrobky a občerstvení z místních farem. Pro děti byla připravena ohrada se zvířátky, jízdy Heřmanicemi na voze taženém koněm nebo loutkové divadlo o Karlu IV. V kostele zazněly i další nástroje, v podvečer koncertovala cimbalistka Zuzana Lapčíková s kytaristou Vladislavem Bláhou. Slunečný den završila taneční zábava a ohnivá show.

Iniciativa Vím já kostelíček se s vervou pouští do záchrany dalších varhan, tentokrát v kostele sv. Anny v Horní Lipce. Kristina Brůnová, další ze zakladatelek této iniciativy, zve všechny na letní výlet za muzikou a krásnou krajinou: „V sobotu 7. července proběhne tradiční letní putování po všech čtyřech vesnických kostelech. Tam, kde jsou varhany již opravené, budou kromě dalšího programu i varhanní koncerty, v Horní Lipce vás čeká divadlo.“ Dobrovolné vstupné bude věnováno na restaurování varhan v Horní Lipce. Tentokrát neničil červotoč, ale kuny. Sbírka má již základ v podobě 60 000 korun. Příznivci obnovy vesnických varhan mohou přispět na veřejné konto sbírky 131 – 1324193309/0800 s variabilním symbolem 333, získají tak originální certifikát.  A kdo by chtěl vědět víc podrobností, stránky vimjakostelicek.webnode.cz jsou pro něj připravené.

Adéla Babková Janovská - Orlický deník

fotogalerie
rozšířená fotogalerie na Rajčeti