Kostelíčky míří do Senátu

Kostelíčky míří do Senátu Parlamentu České republiky

Díky nabídce pana senátora Ing. Petra Šilara máme jedinečnou příležitost prezentovat přímo na půdě Senátu PČR projekt na záchranu varhan ve vesnických kostelích na Králicku. Ve dnech 14.3. – 27.3.2017 se v budově Senátu PČR uskuteční výstava, která náš projekt představí formou grafických panelů. Dne 14.3.2017 proběhne od 17. hod. vernisáž této výstavy, během které vystoupí také hudební skupina Neřežto s písněmi skupiny Nerez.

Věříme, že celá akce přispěje k šíření myšlenky na záchranu historických hudebních nástrojů a k získání dalších mecenášů, jejichž finanční dary umožní brzkou realizaci opravy dalších varhan, tentokrát těch heřmanických.

(https://www.senat.cz/zpravodajstvi/akce.php?cinnost=den&den=14&mesic=3&rok=2017&lng=cz)