Vím já kostelíček - 2.7.2016 …aneb přehled dobrých zpráv

      S blížícím se létem přicházíme opět s pozváním na muzikantské putování po čtyřech vesnických kostelích, které připravujeme na sobotu 2. července 2016. Srdečně zveme všechny příznivce pěších procházek přírodou na tradiční trasu naší varhanní stezky. Návštěvníci se mohou těšit na příjemná hudební zastavení v Dolní Lipce, Heřmanicích, Horní Lipce a Prostřední Lipce. Tam všude se setkají s mladými a šikovnými muzikanty, kteří bez nároku na honorář předvedou svůj um v krátkém koncertním programu.

DOLNÍ LIPKA
9:45h     Tobiáš Malý – varhany
10:00h    mše svatá

HEŘMANICE
13:00h    bratři Bílkovi – akordeon

HORNÍ LIPKA
15:00h     Lucie Nesvadbová – kytara

PROSTŘEDNÍ LIPKA
16:00h     Divadlo jednoho Edy – loutkové představení
17:30h     Václav Uhlíř – varhany
                  Geografické kvinteto

      V každé z obcí na poutníky čeká lákavé občerstvení připravované místními hostiteli a hostitelkami. Velmi si vážíme jejich ochoty a pomoci všech dobrovolníků, kteří s námi na organizaci každý rok znovu spolupracují a věříme, že je nadšení a dobrá vůle neopustí ani v budoucnu. Toto naše úsilí má totiž zdárné výsledky - vždyť během tří uplynulých ročníků „Vím já kostelíček“ se podařilo opravit, zrestaurovat a znovu rozeznít varhany v Prostřední Lipce, a také varhany v Dolní Lipce. Jejich zvuk si budeme moci vychutnat právě při koncertech 2. července.

     Před rokem byla vyhlášena nová akce na podporu veřejné sbírky „ Pomozte a adoptujte varhanní píšťalu“. Díky štědrým dárcům, kteří tuto výzvu vyslyšeli a adoptovali již více než 200 píšťal, je nyní na kontě 258 647,-Kč. Stále jsou ale píšťaly, které čekají na své mecenáše. Chcete-li se k nám přidat a podpořit dobrou věc, přijďte se podívat a užít si příjemný prázdninový den s přáteli. Veškerý výtěžek dobrovolných příspěvků ze všech hudebních vystoupení věnujeme na účet veřejné sbírky 131-1324193309/0800.

     Akce se koná pod záštitou starostky Králík, paní Jany Ponocné, a duchovního zdejší farnosti, P. Pavla Plíška.

Poutníci i diváci mohou 2.7. zdarma využít mimořádnou autobusovou linku:

odjezd
9:15h

Králíky, parkoviště u Reichlů – Prostřední Lipka – Dolní Lipka

  • zahájení, koncert v kostele, mše
  • začátek celodenní pěší trasy, 15km

odjezd
12:30h

Králíky, parkoviště u Reichlů – Prostřední Lipka – Heřmanice

  • koncert v kostele
  • nástup na odpolední trasu, 7km

odjezd
16:00h

Králíky, parkoviště u Reichlů – Prostřední Lipka

  • loutkové představení pod širým nebem
  • koncert v kostele

odjezd
18:30h

Prostřední Lipka – Králíky

  • návrat autobusem

Na setkání s vámi se těší Kristina Brůnová a Denisa Hejtmanská

www.vimjakostelicek.webnode.cz