Malá velká varhanní slavnost

V pátek 28. srpna navštívili dolnolipeckou kapli Panny Marie Královny míru němečtí hosté z waldkraiburgského Svazu krajanů Orlicka. Přijali pozvání organizátorů akcí „Vím já kostelíček“, letního putování po vesnických kostelích, kterého se účastnili poprvé již v loňském roce. Letos proběhlo společné setkání ve znamení malé varhanní slavnosti. Slunečné počasí přálo pěší procházce a poutníkům zpříjemnilo krátké korzování před začátkem odpoledního koncertu. V 16:30h byla kaple zaplněna do posledního místa sedícími i stojícími diváky. Opravené varhany mistrovsky rozezněl tentokrát Václav Metoděj Uhlíř, přátelskými slovy diváky pozdravili: P. Pavel Plíšek, předseda německého krajanského spolku Karl Mück a  paní starostka Jana Ponocná. Poděkování za hudební vystoupení patří také Příležitostnému pěveckému sboru.

Báječnou atmosféru celého odpoledne zpříjemnilo všem přítomným pohoštění v podobě vynikajících domácích koláčů Nadi Zezulkové a paní Herzigové a dalších šikovných hospodyněk. Naši obětaví tlumočníci Gabriela Coufalová a Jan Kubica měli plné ruce práce. Nejen s česko-německými překlady oficiální části programu, ale hlavně při konverzování s jednotlivými účastníky venku před kaplí. Všechny organizátory mile překvapila vstřícnost a zájem hostů o místní dobrovolnické aktivity. Potěšilo nás projevené uznání za zdárně odvedenou práci uplynulého roku. Toto česko-německé setkání bylo totiž slavnostní tečkou úspěšně dokončeného projektu s názvem „Oprava varhan v Dolní Lipce“ podporovaného  Česko-německým fondem budoucnosti.


více obrázků najdete ve fotogalerii z akce