Ohlédnutí za starým rokem

Uplynulý rok 2017 byl pro nás ve znamení výstavy „Vím já kostelíček“ rekapitulující dosavadních pět let našeho snažení o záchranu varhan čtyř vesnických kostelíků a představující všechny aktivity spojené s pořádáním koncertů. K naší veliké radosti přinesla tato výstava nejen mnoho příznivých ohlasů návštěvníků, ale také napomohla získávat potřebné finanční prostředky k opravě varhan z kostela Nejsvětější Trojice v Heřmanicích. Cílová částka 570 000Kč. byla na kontě veřejné sbírky završená již na podzim. Pokračovací práce ve varhanářské dílně se tak rozjely na plné obrátky a 9. prosince bylo možné ukončit druhou naplánovanou etapu oprav – nová varhanní vzdušnice se stěhovala z jakubovické dílny mistra Červenky na kůr heřmanického kostela. Na jaře 2018 by mohlo být dobré dílo zcela dokončeno.

A my pokračujeme dál.

Během adventního muzikantského putování i při povánočních Tříkrálových koncertech nás organizátory i účinkující potěšil rekordní počet diváků. Děkujeme všem za přízeň a podporu a těšíme se na příští setkání. Do nového roku jsme vykročili s cílem pomoci i čtvrtému královskému nástroji, varhanám v kostele sv. Anny v Horní Lipce, pro které je již nyní na sbírce uložen úctyhodný základ 60 000Kč.