Opravu varhan podpoří hudba. Pokračuje také adopce píšťal