Vím já kostelíček … aneb putování po varhanní stezce

Je neuvěřitelné, jak rychle uplynul rok. Blíží se léto a s ním i tradiční hudební setkání ve čtyřech vesnických kostelích, které připravujeme na sobotu 4.července 2015. Během letošního jara jsme seznámili čtenáře Králického zpravodaje s postupem prací na restaurování dolnolipeckých varhan a uvedli jsme také, že se tak děje díky spolupráci Města Králíky s partnerským německým spolkem Verein der Adlergebirgler e.V. a s Česko-německým fondem budoucnosti. Finanční podpora těchto institucí a dary shromážděné na kontě veřejné sbírky s číslem účtu 131-1324193309/0800 pomáhají uskutečnění našeho smělého plánu  - rozeznít jednou varhanní hudbou všechny čtyři malebné svatostánky.

Srdečně zveme stálé příznivce putování přes Dolní Lipku, Prostřední Lipku, Horní Lipku a Heřmanice, ale také ty, kteří se nechají zlákat na varhanní stezku a příjemná (nejen) hudební zastavení poprvé. Zahájení v 9:30h bude patřit Dolní Lipce a slavnostnímu aktu svěcení opravených varhan. K jejich hudebnímu vzkříšení přispěje královéhradecký varhaník, náš čestný host, Václav Uhlíř. Odtud se pěší návštěvníci vydají vyznačenou cestou do Heřmanic, kde se budou moci posílit poledním občerstvením, a kde ve 13:00h v kostele zazní malý recitál zpívající kytaristky Kateřiny Judové. Odpolední trasa povede cestou plnou vyhlídek až do Horní Lipky. Hudební překvapení skupiny Neřežto začne v 15:00h. Netradičním programovým doplňkem letošního ročníku bude loutkové představení pro dospělé s názvem „Červená Karkulka 2: Rodové prokletí“ v podání Divadla jednoho Edy. Odehraje se pod širým nebem u kapličky mezi Horní a Prostřední Lipkou. Putování zakončíme v kostele Neposkvrněného Početí blahoslavené Panny Marie koncertem kytaristky Kláry Široké a Příležitostného pěveckého sboru, který na varhany doprovodí Sylva Bartiková.

Letní putování „Vím já kostelíček“ se opět koná pod záštitou starostky Králík, paní Jany Ponocné, a duchovního zdejší farnosti, Patera Pavla Plíška. Jsme rádi, že se k organizaci tradičně a ochotně přidávají také dobrovolníci z jednotlivých obcí, a tak se všichni můžeme znovu těšit i na skvělé občerstvení připravené místními hostiteli.

Poutníci i diváci mohou 4.7. zdarma využít mimořádnou autobusovou linku:

odjezd
9:00h

 

Králíky, parkoviště u Reichlů – Prostřední Lipka – Dolní Lipka

  • slavnostní zahájení
  • začátek celodenní pěší trasy, 15 km

autobus
se vrací
v 10:15h

odjezd
12:30h

Králíky, parkoviště u Reichlů - Prostřední Lipka – Heřmanice

  • koncert v kostele
  • odpolední trasa, 7 km

 

    ---

odjezd
15:45h

Králíky, parkoviště u Reichlů – Prostřední Lipka

  • divadelní představení u kapličky
  • koncert v kostele

autobus
se vrací
v 18:30h