Vím já kostelíček aneb „Tak my už jdeme do finále…"

Tradiční letní muzikantské putování po čtyřech kostelích v Dolní Lipce, Heřmanicích, Horní Lipce a Prostřední Lipce představujeme čtenářům tohoto zpravodaje již posedmé. Každý ročník byl pro nás něčím mimořádný a v tom nejlepším slova smyslu nezapomenutelný. Těšilo nás přinášet dobré zprávy o postupném zvelebování jednotlivých míst, o narůstajících finančních darech na kontě veřejné sbírky a hlavně o úspěšně dosažených metách našich plánů. Opravené varhany v Prostřední Lipce, v Dolní Lipce a v Heřmanicích si během koncertů a dalších setkání poslechly desítky, možná stovky diváků. A díky nezištné podpoře mnoha dobrovolníků byla pro nás všechna dosavadní kostelíčková putování velkým svátkem.

Věříme, že i tentokrát bude první červencová sobota 6.7. příjemným prázdninovým zážitkem pro všechny účastníky. Zlatým hřebem či pomyslnou třešničkou na dortu bude slavnostní rozeznění posledního ze čtyř opravovaných nástrojů, varhan v kostele sv. Anny v Horní Lipce. V současné době jsou ještě v péči mistra varhanáře Ivana Červenky v Jakubovicích, ale k dokončení dobrého díla zbývá jen krůček. A na kontě veřejné sbírky je aktuálně 205 000 Kč. (k opravě varhan potřebujeme 210 000 Kč.) Podaří se završit cílovou částku z výtěžku dobrovolného vstupného během letních koncertů?

Na jednotlivých hudebních zastaveních se divákům postupně představí varhaník Václav Uhlíř, violistka Rebecca Kim, hráčka na zobcovou flétnu Eva Zemanová, členové kapely Bluegrass Cwrkot, a také místní zpěváci a muzikanti  Příležitostného pěveckého sboru. Program v Horní Lipce navíc zpestří herci loutkového divadla Toy Machine.

Zveme všechny příznivce muzikantského putování „Vím já kostelíček“, které se koná s podporou města Králíky a ve spolupráci s dobrovolníky všech čtyř hostitelských obcí. Naším milým spoluprůvodcem v každém z kostelíků bude také P. Pavel Plíšek.

 Poutníci i diváci mohou 6.7. zdarma využít autobusovou linku:

odjezd

9:30h

 

Králíky, autobusové nádraží č.4 – Prostřední Lipka – Dolní Lipka

  • zahájení, koncert v kostele
  • začátek celodenní pěší trasy, 15km

odjezd

12:30h

Králíky, autobusové nádraží č.4 – Prostřední Lipka – Heřmanice

  • koncert v kostele
  • odpolední trasa, 7,5 km

odjezd

14:30h

Králíky, autobusové nádraží č.4 – Horní Lipka

  • loutkové divadlo Toy Machine
  • slavnostní žehnání opraveným varhanám
  • koncert v kostele

odjezd

17:00h

Králíky, autobusové nádraží č.4 – Prostřední Lipka

  • závěrečný koncert v kostele

odjezd

18:30h

Prostřední Lipka – Králíky 

  • návrat autobusem po ukončení programu

Na setkání se těší Kristina Brůnová a Denisa Hejtmanská
                                                                                           www.vimjakostelicek.webnode.cz