„Vím já kostelíček“ na Hoře Matky Boží

Po celé letní prázdniny byla v ambitech kláštera na Hoře Matky Boží k vidění výstava s názvem „Vím já kostelíček“. Na dvanácti panelech zde mohli návštěvníci shlédnout prezentaci našich pětiletých aktivit i postup prací vedoucích k záchraně varhan ve čtyřech vesnických kostelích na Králicku.
V neděli 20. srpna, v den hlavní mariánské pouti, se uskutečnila ve 14:00 hodin dernisáž výstavy za osobní účasti organizátorek Kristiny Brůnové a Denisy Hejtmanské, během které zaznělo krátké hudební vystoupení příležitostné skupiny 12tet. Mezi čestnými hosty dernisáže, kterými byli: starostka města Králík Jana Ponocná, místostarosta Martin Hejkrlík, mistr varhanář Ivan Červenka, P. Karel Moravec a další...se na krátkou chvíli zastavil a přítomné hudebnice i hosty pozdravil také kardinál Dominik Duka.

Fotogalerie