O projektu

strůjkyně nápadu a organizátorky: Kristina Brůnová, Denisa Hejtmanská

V roce 2012 vedla iniciativa místních obyvatel ke vzniku dobrovolnického projektu s názvem „Vím já kostelíček“. Organizátoři chtějí pravidelně pořádat drobné koncerty amatérských muzikantů i profesionálních umělců ve čtyřech kostelích v obcích Dolní Lipka, Prostřední Lipka, Horní Lipka a Heřmanice.

Výtěžek dobrovolného vstupného tvoří podstatnou část finančních darů shromažďovaných na účtu veřejné sbírky, která byla zahájena 1.12.2012. Účelem této sbírky je získání finančních prostředků na opravu varhan v kostelích, které jsou ve vlastnictví města Králíky v místních částech Dolní Lipka, Prostřední Lipka, Horní Lipka a Heřmanice.

Všechny pořádané aktivity probíhají pod záštitou starostky Králík, paní Jany Ponocné, ve spolupráci s duchovním zdejší farnosti, Paterem Pavlem Plíškem, a také za účasti dobrovolníků všech čtyř obcí.

Odborné posudky o stavu jednotlivých varhan byly provedeny a písemně zpracovány diecézním organologem Václavem Uhlířem (Biskupství Královéhradecké) v dubnu 2013. Jednotlivých prohlídek se účastnil také pracovník památkového odboru MěU Králíky.

V červnu 2013 byly odborně rozebrány varhany v kostele Nejsvětější Trojice v Heřmanicích, nenávratně poškozené části odděleny od těch, které bude možné v budoucnu restaurovat.

Během prvního roku bylo na účet sbírky posláno 71 000 Kč, což postačilo k tomu, aby byla v měsíci říjnu 2013 zadána odborná oprava varhan v kostele Neposkvrněného Početí Panny Marie v Prostřední Lipce varhanářské firmě Ivana Červenky z Jakubovic. Při adventních koncertech v prosinci 2013 tak zazněly první opravené varhany.

V roce 2014 se nám podařilo oslovit a hned také získat pro dobrou spolupráci představitele německého krajanského spolku Adlergerbirgler e.V.  se sídlem ve Waldkreiburgu. S jejich finanční podporou a mezinárodním partnerstvím jsme se prostřednictvím města Králíky rozhodli požádat o grant u Česko-německého fondu budoucnosti. Žádost, která se konkrétně týkala opravy varhan v Kapli Panny Marie v Dolní Lipce, byla schválena. Grant ve výši 110 000 Kč nám tento nadační fond přidělil, a tak se mohla začít úspěšně realizovat oprava druhého nástroje.

Od února 2015 začaly fungovat webové stránky www.vimjakostelicek.webnode.cz.

4. července 2015 při letním putování „Vím já kostelíček“ byly slavnostně vysvěceny opravené varhany v Dolní Lipce. Zároveň zde byla také vyhlášena AKCE ADOPCE, která by měla napomáhat získávání dalších finančních darů pro varhany z kostela Nejsvětější Trojice v Heřmanicích. Na základě aktuálního organologického posudku byly sestaveny 3 etapy postupných prací pro 3 následující roky.

24. září 2016 uspořádali organizátoři Orlicko kladského varhanního festivalu v Králíkách a okolí „Den varhan“.  Opravené varhany v Prostřední Lipce byly vybrány a zařazeny mezi koncertní místa a staly se poprvé součástí významného festivalového programu. Do konce roku 2016 byla na kontě veřejné sbírky překročena částka 400 000 kč. A tak mohla být splněna první etapa prací k záchraně heřmanických varhan. Kompletní sadu zbrusu nových 246 cínových varhanních píšťal vyrobila firma Bies ze Slovenska.

Rok 2017 byl pro nás od počátku ve znamení příprav a realizace výstavy „Vím já kostelíček“. Díky podnětu senátora P. Šilara jsme výstavu v březnu prezentovali v budově Senátu PČR v Praze, během letních měsíců pak putovala křížem krážem přes Králíky, Letohrad, Prostřední Lipku a Horu Matky Boží až do Zákopanky, kde se po uskutečnění benefičního koncertu 8. září na Alternativní půdě Mezi Trámy podařilo završit částku 570 000 Kč. potřebnou k opravě heřmanických varhan. Druhá plánovaná etapa prací byla díky tomu ukončena a 9. prosince již heřmaničtí dobrovolníci pomáhali varhanářům Červenkovým se stěhováním nové vzdušnice na kůr kostela.

V jarních měsících roku 2018 jsme s nadšením přihlíželi tomu, jak se v Heřmanicích rodí nové části mechaniky varhan. Restaurované píšťaly i hrací stůl, vše se na původní místo v pořádku vrátilo, dobré dílo se znovu podařilo. 26. května jsme společně s heřmanickými dobrovolníky uspořádali dvojitou oslavu – opravené varhany se v plném lesku rozezněly během slavnostní mše, varhanního koncertu i při komentovaných prohlídkách určených dárcům a mecenášům varhanní sbírky, a také na počest výročí 450 let obce. Při letním putování v červenci a zimních koncertech prosincových jsme již mohli návštěvníkům představit náš čtvrtý, poslední plán projektu „Vím já kostelíček“, který se týká opravy varhan v kostele sv. Anny v Horní Lipce.