Dolní Lipka

Kaple Panny Marie Královny míru
Kaple byla vystavěna v letech 1839 - 1841 společně s budovou školy, se kterou tvořila nedílnou součást více než jedno století. Hlavním iniciátorem výstavby byl tehdejší dolnolipecký starosta Anton Böse za vydatné finanční pomoci syna Johanna. Slavnostní vysvěcení se konalo 24.10.1841. Zvon ve věžičce dostal jméno Jan Křtitel. Během první světové války však padl za oběť válečné rekvizici. Nový zvon byl vyzdvižen v roce 1947. Několik desetiletí se kaple nacházela v havarijním stavu, v letech 2001 - 2002 dostala novou fasádu, byla oplechována střecha a opraven přístavek chránící vchod.
Nedaleký hřbitůvek byl založen roku 1894 na pozemku darovaném starostou Peterem Prausem. Díky iniciativě dobrovolníků byl v posledních letech postupně rekonstruován a v roce 2014 zde byla umístěna nová Křížová cesta tvořená 14 keramickými kachli.

Varhany
Mechanický kuželkový nástroj postavil Franz Kolb a syn z Pekařova v roce 1896. V srpnu 2014 byla sepsána projektová žádost o finanční podporu na opravu varhan v Dolní Lipce, kterou jsme odeslali nadačnímu fondu „Česko-německý fond budoucnosti“. Tato žádost byla schválena a v roce 2015 jsme získali dotaci ve výši 110 000,- Kč. Celkový rozpočet na opravu varhan činil 233 000,-Kč.

Město Králíky - 43 000 Kč
Veřejná sbírka na opravu varhan - 40 000 Kč
Svaz krajanů Orlicka, Waldkraiburg - 30 000 Kč
Franz Jentschke - 10 000 Kč
Česko-německý fond budoucnosti - 110 000 Kč
Celkem - 233 000 Kč

4.července 2015 se opravené varhany opět rozezněly a potěšily návštěvníky letního putování „Vím já kostelíček“.
Děkujeme všem štědrým dárcům a dobrovolníkům za pomoc.