O nás

Na počátku byla snaha zdejších dobrovolníků přispět aktivní pomocí k záchraně a obnovení historických varhan v místních venkovských kostelících. Z úcty k šikovnosti lidí, kteří zde žili před námi, chceme společně uchovávat jejich cenné dědictví a oživovat kulturní tradice. Věříme, že se k našemu muzikantskému putování „Vím já kostelíček“ připojí štědří dárci, díky kterým se podaří postupně všechna čtyři místa zvelebit.

MgA. Kristina Brůnová (1976) - lektorka Tvořivé dílny Lipka. Iniciátorka a organizátorka akcí „Vím já kostelíček“, a také tradičních společensko kulturních akcí pro děti i dospělé v obci Prostřední Lipka.

Mgr. Denisa Hejtmanská (1976) – učitelka Základní umělecké školy v Králíkách. Iniciátorka a organizátorka akcí „Vím já kostelíček“, sbormistryně Příležitostného králického sboru a dalších hudebních skupin, které se účastní kulturního života v Králíkách a okolí.

Mgr. Gabriela Coufalová, Ph.D. (1978) – odborná asistentka Katedry hudební výchovy Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Odborné zaměření: program Slyšet jinak – elementární komponování dětí ve třídách; příprava kritického vydání korespondence Bohuslava Martinů; hudební kultura sudetských Němců v oblasti východních Čech a její reflexe v dobovém tisku.

Žaneta Filipová (1976) – odborná pracovnice Městského muzea Králíky. Odborné zaměření: historiografie králického regionu, koordinace česko-německých projektů.