Prostřední Lipka

Kostel Neposkvrněného Početí blahoslavené Panny Marie
Malá kaple byla údajně na místě dnešního kostela postavena již v roce 1611. O výstavbu nové barokní kaple se v roce 1688 zasloužil tehdejší obecní rychtář Nikolaus Schliemann. Na konci 18. století získal interiér klasicistní podobu. Velká přestavba proběhla v letech 1878 - 1887. Došlo k prodloužení kostela o jednu třetinu, byla postavena věž a do ní umístěny 3 zvony. Největší zvon nesl jméno Petr a Pavel, prostřední byl věnován obětem války a nejmenší dostal jméno Marie. O rok později byla přistavěna sakristie a pořízen i čtvrtý zvon, umíráček, který daroval místní mlynář Anton Baldermann. Kromě umíráčku však všechny zvony padly za oběť rekvizici během první světové války. Z nedávné minulosti nelze opomenout opravu hřbitovní zdi v roce 2001 a renovaci střechy.

Varhany
Pneumatický výpustkový nástroj postavila firma Rieger z Krnova v roce 1902. Je dochovaný dodnes v původním stavu včetně mechanického čerpání vzduchu a prospektových píšťal. Díky veřejné sbírce byly varhany za částku 70 000,-Kč již opraveny varhanářem Ivanem Červenkou. Znovu se naplno rozezněly 21.12. 2013 při zimním putování „Vím já kostelíček“. Děkujeme všem štědrým dárcům a dobrovolníkům za pomoc.