Horní Lipka

Kostel svaté Anny
Na místě dnešního kostela svaté Anny se již v roce 1768 nacházela kamenná kaple Svaté Panny a mučednice Barbory. Dnešní empírová podoba kostela pochází nejspíše z roku 1818. Ve 2. polovině 19. století byl kostel dvakrát postižen dvěma silnými bouřemi. Poprvé byl po úderu blesku uražen kus menšího kostelního zvonu a poškozena téměř všechna okna, podruhé silný poryv větru odnesl velký kus střechy. To již byl součástí kostela i nový oltářní obraz sv. Anny (od králického malíře Umlaufa), který řádění živlů naštěstí přežil bez úhony. Vrtochům počasí neušel kostel ani 26. 5. 1923, kdy vyhořela po úderu blesku věž. Následkem přestavby po požáru zanikla původní cibulová střecha a nově byla zřízena jehlancovitá věž. Následující rok byly pořízeny 3 nové zvony, které zvonily opět jen do nejbližších válečných rekvizic.

Varhany
Mechanický kuželkový nástroj postavil Franz Kolb a syn z Pekařova v roce 1912. Je již několik let mimo provoz, neboť mechanickou trakturu totálně zdevastovalo řádění kuny. Přesto je oprava relativně snadná a varhanář ji odhaduje na částku 210.000 Kč.