Novinky

Veřejná sbírka pokračuje

Chcete-li podpořit i opravu čtvrtého nástroje - varhan z kostela sv. Anny v Horní Lipce - přispějte na konto veřejné sbírky s číslem účtu 131-1324193309/0800 a variabilním symbolem 333 a napište nám na adresu vimjakostelicek@seznam.cz. Rádi vám za váš finanční dar v roce 2018 pošleme nově...
Celý článek

Ohlédnutí za starým rokem

Uplynulý rok 2017 byl pro nás ve znamení výstavy „Vím já kostelíček“ rekapitulující dosavadních pět let našeho snažení o záchranu varhan čtyř vesnických kostelíků a představující všechny aktivity spojené s pořádáním koncertů. K naší veliké radosti přinesla tato výstava nejen mnoho...
Celý článek

VÍM JÁ KOSTELÍČEK … aneb Poslyšte s radostí naše zpívání …

Srdečně vás zveme k návštěvě adventních koncertů „Vím já kostelíček“ do Dolní Lipky, Heřmanic, Horní Lipky a Prostřední Lipky, které se uskuteční v sobotu 16. prosince 2017. Tradiční muzikantské putování po čtyřech kostelích pořádáme pod záštitou starostky Králík Jany Ponocné a duchovního...
Celý článek

Dobré zprávy

Oznamujeme všem příznivcům, dárcům a přátelům akcí „Vím já kostelíček“, že všechny varhanní píšťaly jsou již rezervované a částka 570 000Kč potřebná k restaurování varhan v kostele Nejsvětější Trojice v Heřmanicích byla vybrána. Děkujeme Vám. Ve varhanářské dílně rodiny...
Celý článek