Heřmanice

Kostel Nejsvětější Trojice
Až do konce 19. století sloužila k pobožnostem původní dřevěná kaple z roku 1731. Novostavba kostela v pseudorománském stylu byla zahájena roku 1896 a o tři roky později 22. 10. 1899 proběhlo slavnostní svěcení. Následující rok byl pořízen zvon o váze 302 kg nesoucí jméno sv. Josef a do věže vyrobeny hodiny hodinářem Franzem Walterem z Králík. Slavnostní svěcení čtyř nových zvonů se uskutečnilo 5. 6. 1932, i ty se však staly kořistí válečného průmyslu. V roce 1995 byl interiér poničen kulovým bleskem a až v roce 2002 byla omítka nad oltářem a část stropu znovu vymalována.

Varhany
Z předchozího nástroje, postaveného Wilhelmem Braunerem z Uničova v roce 1921, byla použita pouze varhanní skříň, korpus hracího stolu a některé zachovalé píšťalové řady. Nově byla zhotovena vzdušnice manuálu i pedálu, traktura, cínové píšťaly a vzduchová soustava. Jednomanuálový nástroj je postaven v duchu osvědčených barokních tradic a lze předpokládat, že tento nástroj zde vydrží mnohem déle než předchozí.

Jednomanuálový mechanický zásuvkový nástroj má tuto dispozici:  

Manuál (C - c3, 49)                Pedál (C - h, 24)                              
Principal (od c°)          8´         Subbas                       16´
Gedeckt                         8´         Oktavbas                   8´         
Salicional
(od c°)        8´        
Oktava                          4´        
Flöte                              4´        
Superoktava               2´        
Sesquialtera 2x
(od c1)       
Mixtura 3x                  1 1/3´  pedálová spojka  

Tónová i rejstříková traktura má precizní chod, vzduchová soustava je dostatečně dimenzovaná a tichá, a pozoruhodná je i nejdůležitější složka nástroje, což je zvuková podoba. Desetirejstříkový nástroj umožňuje překvapivě velké množství barevných kombinací a velmi uspokojivé je i pléno nástroje, které bohatě naplňuje akusticky příznivý prostor kostela. V neposlední řadě je zapotřebí ocenit i citlivě obnovenou povrchovou úpravu varhanní skříně a hracího stolu.    

Václav Uhlíř, diecézní organolog