Heřmanice

Kostel Nejsvětější Trojice
Až do konce 19. století sloužila k pobožnostem původní dřevěná kaple z roku 1731. Novostavba kostela v pseudorománském stylu byla zahájena roku 1896 a o tři roky později 22. 10. 1899 proběhlo slavnostní svěcení. Následující rok byl pořízen zvon o váze 302 kg nesoucí jméno sv. Josef a do věže vyrobeny hodiny hodinářem Franzem Walterem z Králík. Slavnostní svěcení čtyř nových zvonů se uskutečnilo 5. 6. 1932, i ty se však staly kořistí válečného průmyslu. V roce 1995 byl interiér poničen kulovým bleskem a až v roce 2002 byla omítka nad oltářem a část stropu znovu vymalována.

Varhany
Jednomanuálový pneumatický kuželkový nástroj postavil Wilhelm Brauner z Uničova v roce 1921. Dřevěné součásti, zejména vzdušnice, byly silně napadeny červotočem. Na doporučení organologa jsme varhany rozebrali a nepoškozené části nástroje jsou ošetřeny chemickým postřikem. Požádali jsme o aktuální posudek na přestavění nového nástroje se zachováním původní varhanní skříně, hracího stolu a veškerého zrestaurovatelného píšťalového materiálu.