Co se podařilo

Prostřední Lipka

Oprava varhan v Dolní Lipce

Varhany v kostele Nejsvětější Trojice v Heřmanicích

22.6.2013
Z odborného posudku organologa Václava Uhlíře bylo patrné, že varhany jsou silně napadené červotočem, a že je třeba je úplně rozebrat a poškozené části zlikvidovat.

Dne 22. června 2013 jsme proto s heřmanickými dobrovolníky a pod odborným dohledem mistra varhanáře nástroj celý rozebrali a jeho součásti roztřídili. Nepoškozené píšťaly, skelet hracího stolu a varhanní skříň zůstávají na místě.

26.4. 2014
Dle doporučení organologa i varhanáře je třeba ošetřit všechny dřevěné součásti varhan, píšťaly, ale také celou dřevěnou podlahu kůru chemickým postřikem proti dalšímu řádění červotoče. 26. dubna 2014 se sešli brigádníci z Králík a Heřmanic, aby se společně pustili do čištění varhanních píšťal i jejich nakonzervování. Jak dlouho asi budou muset čekat na své znovuzrození?

Optimistická nálada dobrovolníků vedla nakonec i k malému improvizovanému vystoupení „sboru profukovačů píšťal“.

4. 7. 2015
V roce 2015 se začala realizovat myšlenka stavby nových varhan. Jednomanuálový mechanický zásuvkový nástroj bude vestavěn do stávající varhanní skříně. Z původních varhan se použije i hrací stůl, který bude upraven na mechanickou trakturu. Nový nástroj by měl po konstrukční i zvukové stránce splňovat nároky nejen na současné liturgické potřeby, ale i na případné koncertní využití. Cena takto zhotoveného nástroje je podle organologického posudku odhadnuta na 570 000 Kč.

Vyhlašujeme proto akci „Pomozte a adoptujte si varhanní píšťalu“

2016
S velikým potěšením oznamujeme, že každý měsíc přibývají noví mecenáši, kteří se zapojili do akce „Pomozte a adoptujte varhanní píšťalu“. Díky nim a všem štědrým divákům našich koncertů překročila částka na kontě veřejné sbírky koncem roku 2016 výši 400 000 Kč.
První sada zbrusu nových 246 varhanních píšťal pro heřmanické varhany byla vyrobena firmou Bies na Slovensku. A další postup prací na renovaci nástroje z kostela Nejsvětější Trojice připravujeme s mistrem varhanářem i organologem již pro letošní rok. Podaří se v roce 2017 plánovaná oprava a kompletace původního dřevěného i kovového píšťalového fondu? A zhotovení nových vzdušnic pro manuál a pedál?

9.12. 2017
Koncem října roku 2017 byla na kontě veřejné sbírky nashromážděná výsledná částka na opravu heřmanických varhan. 570 000Kč. Zakázka varhanářské firmě Ivana Červenky byla rozdělena na několik postupných etap. A právě 9.12. – týden před tradičními adventními koncerty „Vím já kostelíček“ – se podařilo ukončit jednu z nich. Heřmaničtí dobrovolníci pomáhali se stěhováním nově vyrobené varhanní vzdušnice na kůr kostela a s jejím usazením na původní místo.

17.5. 2018
K
olaudace varhan v kostele Nejsvětější Trojice v Heřmanicích
Dne 17. května 2018 byla provedena kolaudace stavby nových varhan v kostele Nejsvětější Trojice v Heřmanicích. Z předchozího nástroje, postaveného Wilhelmem Braunerem z Uničova v roce 1921, byla použita varhanní skříň, korpus hracího stolu a některé zachovalé píšťalové řady. Nově byla zhotovena vzdušnice manuálu i pedálu, traktura, cínové píšťaly a vzduchová soustava. Jednomanuálový nástroj je postaven v duchu osvědčených barokních tradic a lze předpokládat, že tento nástroj zde vydrží mnohem déle než předchozí. Tónová i rejstříková traktura má precizní chod, vzduchová soustava je dostatečně dimenzovaná a tichá, a pozoruhodná je i nejdůležitější složka nástroje, což je zvuková podoba. Desetirejstříkový nástroj umožňuje překvapivě velké množství barevných kombinací a velmi uspokojivé je i pléno nástroje, které bohatě naplňuje akusticky příznivý prostor kostela.
Velký dík patří nejen varhanářské firmě Ivana Červenky za perfektně odvedenou práci, ale i iniciátorům a organizátorům celé akce – Denise Hejtmanské a Kristině Brůnové. Díky jejich neúnavné aktivitě a nadšení pro věc se podařilo během tří let shromáždit finance ve výši téměř 600 000 Kč.

Václav Uhlíř, diecézní organolog