Odkazy

Město Králíky - www.kraliky.eu, www.facebook.com/mestokraliky
Městské muzeum Králíky - www.muzeumkraliky.cz