ZA OCHOTU, PODPORU A POMOC DĚKUJEME:

 • Paní starostce Janě Ponocné, která nám nabídla svou záštitu.
 • Pateru Pavlu Plíškovi, který  dopřál sluchu našemu nápadu na opravu varhan a předal důvěru při organizování koncertů v prostorách kostelů, a který svým mluveným slovem doprovází jednotlivá zastavení v kostelích.
 • Panu Václavu Uhlířovi za vypracování posudků pro všechny čtvery varhany. /diecézní organolog  královéhradeckého biskupství/
 • Panu Ivanu Červenkovi za realizaci oprav nástrojů.  /Varhanářská dílna Jakubovice/
 • Všem šikovným pekařkám a hostitelkám z Dolní Lipky, Heřmanic, Horní Lipky a Prostřední Lipky, které připravují báječné občerstvení.
 • Dobrovolníkům z obcí, jmenovitě manželům Herzigovým, Evě Rýcové, Janu Brčákovi, manželům Nadě a Zdeňkovi Zezulkovým, Jiřímu Švandovi, Jitce Špontákové, Aleně Suchomelové.
 • Městskému muzeu Králíky za zpracování a poskytnutí historických materiálů.
 • Viktoru Vavrušovi, který trpělivě přijímal a zpracovával naše připomínky při tvorbě plakátů, brožurek, map a pohlednic. /Reklamní společnost Collegium/
 • Nele Zezulkové a Elišce Kyllarové , které se ujaly role milých hostesek.
 • Paní Jaroslavě Coufalové za ušití podsedáků na kostelní lavice a manželům Hejkrlíkovým, kteří se o ně svědomitě starají.
 • Všem zpěvákům a zpěvačkám, kteří zpívají v Kolednickém a Příležitostném půlnočním sboru a dalším muzikantům, kteří vystupují v kostelích bez nároku na honorář.
 • Dobrovolníkům, kteří značí letní „varhanní stezku.“
 • Firmě ZEOS s.r.o. z Prostřední Lipky, která nám svou technikou vysekala „varhanní stezku“ z Dolní Lipky do Heřmanic.
 • Jaroslavu Šabatovi za kresby kostelíků.
 • Občanskému sdružení Mlýn, které zajišťovalo program a občerstvení v šapito.
 • Mecenáši Pavlu Musilovi. /Seven-K/
 • Gabriele Coufalové a Janu Kubicovi za překlady textů do němčiny a za tlumočení při návštěvě spolku Krajanů z Orlicka - Verein der Adlergebirgler z bavorského Waldkraiburgu.
 • Petru Čtvrtlíkovi za to, že byl ochoten stát se naším dvorním fotografem.
 • Michaele Bajtové  za korektury textů brožur,  vydávaných pro akci „Vím já kostelíček“.
 • Martinu Hejkrlíkovi za vytvoření webových stránek „Vím já kostelíček“.