Kostelíčky zamířily do Senátu

Díky nabídce senátora Ing. Petra Šilara jsme měli jedinečnou příležitost prezentovat přímo na půdě Senátu Parlamentu ČR náš projekt na záchranu varhan ve vesnických kostelích na Králicku. Ve dnech 14. – 27.3.2017 se v budově Senátu PČR uskutečnila výstava, která náš projekt představila na dvanácti grafických panelech. Dne 14.3. v 17. hod. proběhla vernisáž za účasti senátora Petra Šilara, starostky města Králíky Jany Ponocné, autorek projektu Kristiny Brůnové a Denisy Hejtmanské a dalších hostů, během které vystoupila také králická hudební skupina Neřežto. Fotografie z vernisáže najdete ve Fotogalerii

Doufáme, že tako akce přispěla k šíření dobrých zpráv o našich aktivitách, a také k získání zájmu nových mecenášů, jejichž finanční dary nám pomohou při realizaci oprav varhan z kostela Nejsvětější Trojice v Heřmanicích.

Na účtu veřejné sbírky bylo dosud shromážděno 447.216 Kč z potřebných 570.000 Kč. Největším příspěvkem z poslední doby byl dar 20.000 Kč, poskytnutý nadací „Berta und Franz Jentschke Stiftung“.