Letní putování s krajany

Srpen 2016

V pátek 26. srpna se uskutečnilo již 3. letní setkání příznivců akcí Vím já kostelíček s německými hosty krajanského spolku Verein Adlergebirgler e.V., Waldkraiburg. Tradiční koncert „pro varhany“ si diváci mohli vyslechnout tentokrát v králickém kostele Sv. Michaela. Po úvodním přivítání P. Pavla Plíška v programu vystoupili členové našeho dvorního pěveckého tělesa - Příležitostného sboru, komorní kvartet, a také akordeonové trio bratrů Bílkových z Českých Petrovic. Za účasti paní starostky Jany Ponocné a představitele německého spolku pana Karla Mücka jsme pro veřejnou sbírku převzali dar ve výši 470 eur. Dohromady s výtěžkem dobrovolného vstupného jsme tak na účet uložili v českých korunách částku 14.866,-

Důležité role tlumočníka z českého do německého jazyka se při moderování koncertu mistrně zhostil Jan Kubica. Nenahraditelnou překladatelkou dlouhotrvajících srdečných rozhovorů, které se rozproudily pod širým podvečerním nebem ještě i po odchodu z kostela, byla také Gabriela Coufalová. Velmi nás těšilo vidět mezi německými krajany známé tváře z předchozích společných setkání. Přejeme jim všem hodně životního elánu a pevného zdraví a věříme, že se sejdeme znovu v příštím roce. Děkujeme milé mezinárodní společnosti srpnového koncertu za podporu „Vím já kostelíčkového“ snažení.

Kristina Brůnová a Denisa Hejtmanská

Fotografie ze setkání najdete ve fotogalerii